Jan Szyszko


Jan Szyszko
Jan Szyszko

Minister środowiska

Prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Urodzony 19 kwietnia 1944 r. w Starej Miłosnej. Poseł V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu.

W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1972 r. uzyskał stopień doktora nauk leśnych, w 1983 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2001 r. uzyskał tytuł profesora.

W latach 1992 – 1993 dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych, w latach 1997 – 1999 Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 1999 – 2001, pełnomocnik rządu RP ds. Konwencji Klimatycznej ONZ, który jednocześnie pełnił funkcję Prezydenta COP5 – Międzynarodowej Konwencji Klimatycznej ONZ. W latach 2001 – 2005 sędzia Trybunału Stanu.

Minister Środowiska w latach 2005 – 2007.

Jako poseł pełnił funkcje m.in. wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W latach 2000 – 2005 był kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Członek European Association of Coleopterology, doktor honoris causa Uniwersytetu w Lüneburgu (Niemcy) oraz Uniwersytetu w Użgorodzie (Ukraina). Laureat nagrody Światowej Organizacji Naukowców zrzeszającej kilkudziesięciu noblistów – „Ettore Majorana - Erice - Science for Peace Prize”.

Autor ponad 250 publikacji naukowych z zakresu kształtowania ekosystemów leśnych, podnoszenia zdrowotności lasów, dynamiki liczebności populacji, regeneracji systemów leśnych, użytkowania zasobów przyrodniczych i ich wykorzystania dla rozwoju gospodarczego kraju. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Strona internetowa Ministerstwa Środowiska