Jan Krzysztof Ardanowski


Jan Krzysztof Ardanowski
Jan Krzysztof Ardanowski

minister rolnictwa i rozwoju wsi

Odpowiada za poprawę jakości życia na terenach wiejskich poprzez dbanie o ich rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa tak pod względem ilości, jak i jakości.

Urodzony w 1961 r. w Czernikowie pod Toruniem.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Podczas studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Od 1983 r. wspólnie z żoną prowadził własne gospodarstwo rolne.

W latach 1998–2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność był radnym w sejmiku kujawsko-pomorskim. W latach 2010-2011 radny sejmiku kujawsko-pomorskim z ramienia PiS. Od 1992 do 2002 był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, a w latach 2003–2007 szefował Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie.

Od r. 2005 do 2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2008 – 2010 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa.

Poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji.  W VIII Wiceprzewodniczący komisji rolnictwa i w komisji ds. energii i skarbu państwa.

Od 20 czerwca 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” (2001) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2004)