Jadwiga Emilewicz


Jadwiga Emilewicz
Jadwiga Emilewicz

Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju

.

Urodzona 27 sierpnia 1974 r.

W listopadzie 2015 r. została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 2018 – 2019 pełniła urząd Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie.

Jadwiga Emilewicz jest absolwentką Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otworzyła przewód doktorski na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska.

Zna język angielski, niemiecki i francuski.

15 listopada 2019 r. została powołana na urząd ministra rozwoju.