Henryk Kowalczyk


Henryk Kowalczyk
Henryk Kowalczyk

Minister środowiska

Prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Urodzony 15 lipca 1956 r. w Żabiance. Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji.

Od listopada 2015 do stycznia 2018 r. minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. W 2016 roku pełnił obowiązki ministra skarbu państwa. Od września 2016 roku wiceprzewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 

Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.

W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979 - 1990 pracował, jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie.

Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990 - 1998 i 1999 - 2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 roku zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim.

W latach 1980 - 1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Należy do Akcji Katolickiej diecezji płockiej (wiceprezes zarządu diecezjalnego w latach 1999 – 2003) oraz Ruchu Światło-Życie.

W latach 1992 - 2003 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

Żonaty, czwórka dzieci, sześcioro wnucząt.

Strona internetowa Ministerstwa Środowiska