Ewa Kopacz


Urodziła się w 1956 r. w Skaryszewie na ziemi radomskiej.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii i specjalizację z medycyny rodzinnej. Do 2001 r. kierowała Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

W latach 1998-2001 pełniła funkcję radnej Sejmiku Mazowieckiego.

Od 2001 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Z ramienia tego ugrupowania sprawowała mandat posła IV kadencji, reprezentując radomski okręg wyborczy. Ponownie została wybrana do Sejmu V kadencji, w którym objęła stanowisko przewodniczącej Komisji Zdrowia.

Od 10 października 2010 r.  jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz trzeci uzyskała mandat poselski, a 16 listopada 2007 r. została powołana na stanowisko minister zdrowia.

W wyborach w 2011 r. została posłanką VII kadencji. 8 listopada 2011 r. wybrana na Marszałka Sejmu.

Córka Katarzyna jest lekarzem, absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku.