Elżbieta Witek


Elżbieta Witek
Elżbieta Witek

Minister - członek Rady Ministrów

.

Urodzona 17 grudnia 1957 w Jaworze. Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji.

Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1980 r. pracowała jako nauczyciel, a od 1991 r. pełniła funkcję dyrektora, najpierw w Szkole Podstawowej Nr 2, później w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. Znalazła się w gronie pierwszych na Dolnym Śląsku nauczycieli dyplomowanych. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia zawodowe, w tym odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jest współzałożycielką związku zawodowego "Solidarność" w Jaworze. Po zdelegalizowaniu związku i wprowadzeniu stanu wojennego podjęła działalność w podziemiu. Za udział w manifestacji 31 sierpnia 1982 r. została skazana na trzy miesiące aresztu, a następnie zwolniona z pracy i represjonowana za swoja postawę i poglądy. Uzyskała z IPN status osoby pokrzywdzonej.

Nagrodzona złotą odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Po reaktywowaniu związku w 1989 r. została przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze. Pełniła tę funkcję do momentu wyboru na stanowisko dyrektora szkoły.

Przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej i wiceprzewodniczącej oraz obrońcy z wyboru w Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie. Cztery lata była ławnikiem w Sądzie Pracy.

W listopadzie 2011 r. została wybrana przez radę polityczną PiS w skład Komitetu Politycznego swojego ugrupowania. W lipcu 2015 r. objęła funkcję rzecznika prasowego PiS.

Mężatka. Ma dwie córki - Martę i Gabrysię.