Dariusz Piontkowski


Dariusz Piontkowski
Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej

Odpowiada za wychowanie przedszkolne, kształcenie ogólnokształcące, specjalne i zawodowe, a także podstawy programowe, dopuszczanie podręczników oraz kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli.

Dariusz Piontkowski urodził się 17 grudnia 1964 r. w Sielcu (woj. podlaskie). 

W 1988 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Odbył również podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a także z zakresu zarządzania kadrami w administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 2001) oraz z zarządzania oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku.

Pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. W latach 1994 - 2007 zasiadał w białostockiej radzie miasta. Od 2007 r. radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie Marszałek Województwa Podlaskiego. W 2010 ponownie został radnym województwa.

Poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji. Od 16 listopada 2015 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Od 4 czerwca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. sprawował urząd ministra edukacji narodowej.

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra edukacji narodowej.