Antoni Macierewicz


Antoni Macierewicz
Antoni Macierewicz

Minister obrony narodowej

Odpowiada za całokształt działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przygotowanie założeń obronnych państwa oraz rozwoju i struktury sił zbrojnych.

Urodzony 3 sierpnia 1948 r. w Warszawie. Poseł I, III, IV, VI, VII, VIII kadencji Sejmu.

Minister Macierewicz posiada tytuł magistra z Instytutu Historycznego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Lider opozycji niepodległościowej w PRL. Założyciel Komitetu Obrony Robotników, który stał się zalążkiem późniejszej „Solidarności”. Był twórcą podziemnego pisma „Głos”, jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Więzień polityczny tych niesławnych czasów - był aresztowany ponad dwadzieścia razy. Pełnił funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych w rządzie premiera Jana Olszewskiego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI, twórca i pierwszy Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Od lipca 2010 r. przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. 25 października 2015 r. został wybrany po raz szósty na godność Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest autorem dwóch kluczowych dokumentów powstałych w wyniku podjętych uchwał sejmowych. Przedstawił w tzw. „Liście Macierewicza” agentów, których zidentyfikowano w zachowanych dokumentach, jako współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1945-1990. Rozwiązał zdyskredytowane Wojskowe Służby Informacyjne (WSI), uwikłane w agenturę radziecką i rosyjską podległą Głównemu Zarządowi Wywiadowczemu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Utworzył nowe służby wywiadu i kontrwywiadu, niezależne od obcych wpływów.

Antoni Macierewicz pracował jako wykładowca na Wydziale Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładał historię Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Został odznaczony medalem „Polonia Restituta” nadanym przez Prezydenta RP na Uchodźstwie w 1990 roku. W 2010 r. otrzymał tytuł Człowieka Roku Gazety Polskiej. Zainaugurował Forum Światowych Liderów w Radzie Uniwersytetu Rutgers w USA ds. Publicznych i Międzynarodowych.

Z żoną Hanną mają córkę Aleksandrę oraz troje wnucząt.

Strona internetowa Ministerstwa Obrony Narodowej