Anna Streżyńska


Anna Streżyńska
Anna Streżyńska

Minister cyfryzacji

Odpowiada za informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Jej najważniejszym celem jest stworzenie cyfrowego państwa usługowego, czyli zapewnienie Obywatelom dostępu do szybkich, prostych i przyjaznych e-usług ze strony administracji publicznej.

Urodzona 11 maja 1967 r. Prawnik.

W latach 1995 - 1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1998 - 2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. W latach 2001 - 2005 prowadziła działalność doradczą. Od listopada 2005 do maja 2006 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od stycznia do maja 2006 r. pełniła obowiązki, a następnie w maju 2006 r. została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (funkcję tę sprawowała do lutego 2012).

W latach 2012 - 2015 prowadziła działalność doradczą, jednocześnie sprawując w latach 2014 - 2015 funkcję Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA oraz w 2015 r. funkcję CEO Projektu Internetu dla Mazowsza. W latach 2014-2015 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

W 2008 r. została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. Dwa lata później otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito”.

Strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji