Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu w związku z wyrokiem TSUE w sprawie relokacji uchodźców


Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu w sprawie dotyczącej relokacji uchodźców, nie będzie miał praktycznego znaczenia, ponieważ decyzje relokacyjne wygasły ostatecznie we wrześniu 2017 r. i ich wykonanie nie jest już możliwe.

Polski rząd przyjmuje do wiadomości wyrok Trybunału. Jednak odmowa wykonania decyzji relokacyjnych, w sytuacji kryzysu migracyjnego, była podyktowana koniecznością ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i obroną przed niekontrolowaną migracją. Najważniejszym celem polityki rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom.

Dzięki twardej postawie Polski i Grupy Wyszehradzkiej cała Unia Europejska zmieniła podejście do polityki migracyjnej i odeszła od obowiązkowej relokacji uchodźców.

Pozostaje też faktem, że decyzje relokacyjne nie zostały w pełni wykonane przez większość państw członkowskich, podczas gdy Komisja wniosła skargi do Trybunału jedynie przeciwko trzem państwom – Polsce, Węgrom i Czechom. Takie postępowanie Komisji świadczy o braku równego traktowania wszystkich państw przez Komisję w tej sprawie.