Prime Minister Ewa Kopacz at the opening of the Władysław Bartoszewski exhibition