Dostępność


Zależy nam, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu, miała pełny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i funkcjonalności.

Dążymy do tego, by serwis www.premier.gov.pl spełniał międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C), uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności serwisów internetowych.

Zasady te mówią, co zrobić, aby serwis był dostępny dla każdego, bez względu na:

  • poziom jego sprawności,
  • wiek,
  • sprzęt czy oprogramowanie, którego używa.

Nasz serwis dąży do zgodności z tymi wytycznymi na poziomie AA, tzn. jest dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.