V szczyt Partnerstwa Wschodniego (akredytacje)


Dziennikarze zainteresowani obsługą medialną V szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli (24 listopada br.) powinni wypełnić i wysłać (on-line) formularz akredytacyjny znajdujący się na stronie internetowej organizatora.