Szczyt Bałkanów Zachodnich (akredytacje)


Dziennikarze zainteresowani obsługą medialną Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu powinni do 25 czerwca br. akredytować się przez stronę internetową  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/akredytacje-dla-mediow-na-szczyt-balkanow-zachodnich-w-poznaniu