Posiedzenie Rady Europejskiej (akredytacje)


Dziennikarze zainteresowani obsługą medialną posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli (13-14 grudnia br.) powinni akredytować się przez stronę internetową https://eva-jour.consilium.europa.eu/