Posiedzenie Rady Europejskiej


Dziennikarze zainteresowani obsługą medialną posiedzenia Rady Europejskiej (22-23 marca br.) powinni wypełnić i wysłać (on-line) formularz akredytacyjny.