Nieformalne spotkanie 27 szefów państw i rządów


Dziennikarze zainteresowani obsługą medialną nieformalnego spotkania 27 szefów państw i rządów (23 lutego br.) powinni akredytować się na stronie internetowej Rady Europejskiej.