Nieformalna kolacja głów państw i szefów rządów Rady Europejskiej (akredytacje)


Dziennikarze zainteresowani obsługą medialną nieformalnej kolacji głów państw i szefów rządów Rady Europejskiej w Brukseli (28 maja br.) powinni akredytować się przez stronę internetową https://eva-jour.consilium.europa.eu/