Budowa Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu: są pieniądze, jest uchwała Rady Ministrów [OŚWIADCZENIE SZEFA KPRM]


Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oświadcza, że wieloletni program „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów 3 lipca tego roku. Rząd przekaże na ten cel z budżetu państwa 300 mln złotych.

Tezy zawarte w artykule Jacka Harłukowicza pt. „Dudaściema z 300 milionami dla wrocławskiej onkologii. Sprawdziliśmy - nigdzie nie ma po nich śladu” opublikowanym na  portalu wyborcza.pl Wrocław, nie mają pokrycia w rzeczywistości i opierają się na nierzetelnych informacjach.

Program wieloletni pn. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” został ustanowiony na mocy Uchwały nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r.

Zgodnie z jej treścią okres realizacji Programu ustala się na lata 2020-2025. Na ten cel z budżetu państwa zostanie przekazana kwota w wys. 300 mln zł.

Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu dokumentu w trybie obiegowym – stosownie do Regulaminu pracy Rady Ministrów.

Wspomniana uchwała jest aktem Rady Ministrów i jej wydanie nie wymaga podjęcia działań przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Michał Dworczyk

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów