Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 9.07, godz. 16