Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 9.06, godz. 16