Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 9.04, godz. 16.00