Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 8.07, godz. 16