Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 8.04, godz. 16