Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 7.05, godz. 16