Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 6.05, godz. 16