Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 27.05, godz. 16