Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 25.04, godz. 16