Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 23.06, godz. 16