Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 23.04, godz. 16