Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 19.05, godz. 16