Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 12.07, godz. 16