Biuletyn informacyjny Centrum Analiz Strategicznych - stan na 05.07, godz. 16