Biuletyn Centrum Analiz Strategicznych - stan na 16.04 godz. 16.00