Biuletyn Centrum Analiz Strategicznych - stan na 15.06 godz. 16.00