Biuletyn Centrum Analiz Strategicznych - stan na 14.05, godz. 16