Biuletyn Centrum Analiz Strategicznych - stan na 13.04 godz. 16.00