Biuletyn Centrum Analiz Strategicznych - stan na 12.05, godz. 16