Biuletyn Centrum Analiz Strategicznych - stan na 09.05 godz. 16.00