Apel rządu do Polonii: Udział w wyborach prezydenckich to odpowiedzialność za losy Polski


KPRM.

Rząd wraz z prezydentem postrzega Polaków za granicą jako najlepszych ambasadorów polskości i patriotyzmu. Dlatego z każdym rokiem staramy się rozwijać i wzmacniać więzi Polonii z Ojczyzną. W tym celu w ciągu 5 lat zwiększyliśmy budżet na wydatki polonijne o 80 mln zł, rozszerzyliśmy Kartę Polaka na wszystkie kraje świata oraz trzykrotnie przyspieszyliśmy proces repatriacji.

Na przestrzeni ostatnich stuleci Polacy rozproszeni w różnych częściach świata, gdy chodziło o sprawy najwyższej wagi i dobra Ojczyzny, stawali w pełnej gotowości, czy to do walki zbrojnej, czy wspólnego działania. Dziś szczęśliwie żyjemy w czasach, w których już nie w zbrojnej walce i konspiracyjnym działaniu, lecz w pełni wolni, demokratycznie decydujemy o losach naszej Ojczyzny.

Rząd Zjednoczonej Prawicy we współpracy z Prezydentem RP dostrzega w Polakach żyjących za granicą wielki potencjał i z każdym rokiem czyni starania by rozwijać i wzmacniać więzi Polonii z Ojczyzną. Troska o Polonię wyraża się między innymi w podjęciu takich decyzji jak zwiększenie budżetu na wydatki polonijne z 50 mln w roku 2015 do 130 mln w roku 2020 (będących w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), rozszerzenie Karty Polaka na wszystkie kraje świata, trzykrotne przyspieszenie procesu repatriacji, czy zrównanie - z wyłącznej inicjatywy Prezydenta RP - uprawnień dzieci polskich i polonijnych uczących się poza granicami kraju z uprawnieniami dzieci uczęszczających do szkół w Polsce. Rząd postrzega Polaków za granicą jako najlepszych ambasadorów polskości i patriotyzmu.

Udział w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to niezbywalne prawo każdego Polaka. Tu i teraz decydujemy o przyszłym kształcie Ojczyzny w wymiarze politycznym, ekonomicznym i społecznym, ale również - na ile zachowamy kulturowe i duchowe dziedzictwo minionych pokoleń, również to pozostawione nam przez wielkiego Papieża Polaka, Św. Jana Pawła II.

Biorąc udział w wyborach prezydenckich w bieżącym roku, każdy z nas bierze osobistą odpowiedzialność za losy Polski. Proszę i zachęcam, by nie lekceważyć tego prawa i zobowiązania wobec Ojczyzny.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą
Jan Dziedziczak