500+


Komu przysługuje świadczenie 500+ na nowych zasadach?

  • rodzicowi, który mieszka z dzieckiem i je utrzymuje,

  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba opiekująca się dzieckiem jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie),

  • opiekunowi prawnemu dziecka.

Przykład: Świadczenie przysługuje  babci dziecka, tylko wtedy, gdy jest opiekunem prawnym i nie jest rodziną zastępczą.

Czy świadczenie otrzyma także rodzina zastępcza?

Tak.  w wysokości świadczenia wychowawczego –czyli 500 zł miesięcznie. 

Czy  500+ przysługuje wyłącznie w przypadku kiedy  rodzice są w związku małżeńskim?

Świadczenie przysługuje bez względu na to, czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, nieformalnym czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Czy świadczenie może pobierać jednocześnie każdy z rodziców?

Nie. Jeśli sprawowana jest opieka naprzemienna, każdemu z rodziców może przysługiwać świadczenie w wysokości połowy kwoty – po 250 zł.

Co w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji po 30 czerwca 2019 roku rodzic będzie musiał w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica złożyć wniosek o świadczenie 500+.

Kiedy można złożyć wniosek o 500+ na nowonarodzone dziecko?

W okresie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Rodzice otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (zmiana dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)

Ile czasu na złożenie wniosku będą mieli rodzice, którzy dotąd nie pobierali świadczeń?

Trzy miesiące. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca.

UWAGA. Jeśli rodzic złoży wniosek po 30. września świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Uproszczone procedury przyznawania świadczeń!

  • Rodzic wnioskujący o świadczenie otrzyma na adres mailowy informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu e-mail, informację będzie mógł odebrać osobiście.

  • Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia.

  • Prawo do świadczenia nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko.